cert

Certifieringar

Diga Service Entreprenad AB jobbar aktivt för att alltid uppnå högsta kvalitetsnivå och är alltid måna om miljön och medarbetarnas trivsel. Företaget är certifierat enligt (kvalitet) ISO 9001:2015, (miljö)              ISO 14001:2015 och (arbetsmiljö) ISO 45001:2018. Externa revisorer, genomför regelbundna revisioner för att säkerställa certifieringarna.

KVALITET ISO 9001:2015
Kvalitetsarbetet genomförs systematiskt genom uppföljning, avvikelsehantering, interna och externa kvalitetskontroller, kundenkäter, utbildning och framförallt bra kommunikation. Kunderna ska känna trygghet när de träffar ansvarstagande och erfaren personal som eftersträvar kvalitet i varje led.

MILJÖ ISO 14001:2015
Genom ökad kunskap, omsorg och medvetenhet styr Diga Service Entreprenad AB mot bättre miljöval. Städprodukterna som används är i största möjliga mån miljövänliga och Svanen märkta. Att följa all miljölagstiftning och övriga föreskrifter är en självklarhet.

Företaget medverkar aktivt i miljöarbetet genom att:

Utbilda personalen
Dosera enligt anvisningar
Planera sina resor
Informera kunderna
Ställa krav på leverantörer och tillverkare

ARBETSMILJÖ ISO 45001:2018
Diga Service Entreprenad AB kontrollerar och förbättrar ständigt arbetets innehåll, säkerhet, skyddsutrustningar och arbetsmetodiker.
Genom regelbundna utbildningar, informationsmöten, personalgenomgångar och enkäter förebygger företaget ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. På så sätt upptäcks risker och sätt för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö.

Diga Service Entreprenad AB tar arbetsmiljöarbetet på allvar och är sedan 2019 certifierad enligt  ISO 45001:2018.

_____________________________________________________________________________________________________________   I den senaste kundundersökningen under slutet av 2022, fick företaget 4,57 poäng av 5 möjliga.