foretaget

Företaget

Diga Service Entreprenad AB har funnits sedan år 2002 och är idag specialiserad inom städ- och byggservice i Stockholm, Södertälje och Uppsala. Under åren har företaget växt starkt tack vare goda referenser från tidigare projekt. Omsättningen och de nöjda kunderna växer årligen. Företaget har sitt säte i Bromma på Enighetsvägen 1.

Personalen levererar excellent service och utbildas succesivt inom SRY, HLR, säkra lyft, mobila plattformar och arbete på väg.

Genom nära relation till kunderna samt marknadsanpassade förbättringar har företaget skapat långsiktiga partners. Företagets kunder består av skolor, kontor, service- och marknadsledande byggbolag.

Diga Service Entreprenad AB har avtal med nedan organisationer:

  • Stockholms Byggmästareförening
  • Sveriges Byggindustrier
  • Byggettan
  • Almega/Auktoriserat Serviceföretag

Affärsidé och Policys
Klicka på denna länk nedan för att ta del av vår affärsidé och våra policys.
Affärside och policys

 almega  bi-loggo
 fora-hemsidan  byggmastare-800x800