mix

Tjänster

Diga Service Entreprenad AB levererar alltid professionell och excellent service oavsett vilken av nedan tjänst i portföljen kunden väljer:

Byggservice
Uppsättning av provisoriska väggar, dörrar, skyltar, väderskydd m. m.
Rondering för att upptäcka eventuella avvikelser eller för att låsa upp eller låsa en byggarbetsplats.

Bygglogistik
Bärhjälp, mottagning, materialhantering och fördelning av byggmaterial.

Trafikvakter
Utbildade trafikvakter/flaggvakter som förebygger olyckor i trafiken.

Avfallssortering och återvinning
Utplacering av uppmärkta sopkärl på byggarbetsplatsen som sedan återvinns på en miljöstation.

Bod- och etableringsstädning
Daglig städning av byggbodar och byggetableringar.

Byggstädning
Byggstädning/Grovstädning för att underlätta och ge andra hantverkare en renare arbetsmiljö.

Slutstädning
Städning av ett byggprojekt inför slutbesiktning

Desinficering

För att minimera risken av smittspridning av bakterier och virus på er arbetsplats erbjuder vi desinficering.

Golvvård
Behandling av olika golvtyper så som sten, linoleum, trä och textil.

Fönsterputs

Professionell fönsterputsning som utförs av erfarna fönsterputsare, utbildade i mobila plattformar för användning av bl.a. skylift.

• Fönsterpolering

Borttagning av mindre repor och kalk från fönster och inglasade balkonger.

Trappstädning
Städning av trapphus och gemensamma utrymmen.

Skolstädning
Vardaglig skolstädning enligt kundens önskemål.

Kontorsstädning
Städning av kontorslokaler dag- och kvällstid.

Genom lyhördhet anpassas tjänsterna efter kundens behov.