Säkerhetsdatablad

För att våra anställda ska på ett enkelt sätt få rätt information om kemikalierna vi använder på våra arbetsplatser, laddar vi upp säkerhetsdatablad för de kemikalier vi använder. På så sätt kan  våra anställda hantera dem på ett säkert sätt.

Kemikalier:

GREENSHINE Fönsterputs

GREENSHINE Sanitet

Yes Lime 2

SDB Activa Daily

Cif 3